Kuchnia to pomieszczenie, w którym odpowiednia wentylacja jest szczególnie istotna. Oprócz stałego napływu świeżego powietrza musi ona zapewniać sprawne usuwanie pary wodnej i wszelkich zapachów, powstających podczas przyrządzania posiłków. Pomocne są w tym powszechnie stosowane okapy kuchenne.

Napływ świeżego powietrza w kuchni odbywa się najczęściej w sposób grawitacyjny - poprzez nieszczelności w oknach lub zamontowane w nich nawiewniki. W kuchni powstaje najwięcej zanieczyszczeń powietrza. Jest to przede wszystkim para wodna, która towarzyszy gotowaniu bądź zmywaniu, ale także produkty spalania gazu czy różne inne zapachy. Powinny być one regularnie usuwane, zanim rozprzestrzenią się po innych pomieszczeniach domu czy mieszkania.

Kratka – czy to wystarczy?

Zapachy i zanieczyszczenia powstałe podczas gotowania usuwane są na zewnątrz budynku przez kanał wywiewny z kratką wentylacyjną, który lokalizowany jest m.in. w kuchni. Kratka wentylacyjna nie powinna utrudniać wypływu powietrza z zewnątrz, lepiej więc zrezygnować z zabezpieczeń przed owadami w postaci siatki. Świeże powietrze dopływa do kuchni przez okno (jeśli znajduje się w pomieszczeniu) oraz z pokoi, w których należy rozszczelnić okna lub zamontować nawiewniki. Przepływ powietrza musi zachodzić także przy zamkniętych drzwiach wewnętrznych. Dlatego należy zadbać o to, aby drzwi do kuchni nie były całkowicie szczelne. Wybierając drzwi do kuchni warto więc zwrócić uwagę aby miały delikatnie podcięte skrzydło od dołu lub otwory wentylacyjne. W praktyce sprowadza się też podcięcia typowych drzwi o 2,5 cm lub zamontowania w nich tulei.

Okap kuchenny

Okap wymusza obieg powietrza w pomieszczeniu. Będzie prawidłowo spełniał swoje zadanie, jeśli podłączymy go do oddzielnej kratki wyciągowej, która nie będzie kolidowała z systemem wywiewnym wentylacji grawitacyjnej. Innym rozwiązaniem jest wyprowadzenie kanału przez ścianę i zakończenie go kratką. Może to być zwykła, metalowa kratka lub zawór elektroniczny, który otwiera się, gdy użytkownik uruchamia okap. Jeśli okap podłączymy do jedynego w kuchni kanału wentylacyjnego, to wentylacja działa jedynie w momencie pracy okapu. Wydajność okapu powinniśmy dopasować do wielkości kuchni. Zaleca się, aby była możliwa sześciokrotna wymiana powietrza w pomieszczeniu w ciągu godziny. Wymaganą wydajność obliczymy mnożąc kubaturę kuchni (czyli powierzchnię podłogi pomnożoną przez wysokość) przez sześć.

A może by tak pochłaniacz?

Jeśli w kuchni nie ma dwóch niezależnych kratek wyciągowych, zdecydujmy się na model o zamkniętym obiegu – pochłaniacz. W odróżnieniu od okapu pochłaniacz pracuje w trybie zamkniętym, czyli bez usuwania powietrza na zewnątrz. Powietrze jest oczyszczane przez specjalnie do tego przeznaczony system filtrów węglowych, które oddzielają cząstki zanieczyszczeń, a następnie powietrze wraca do kuchni. Jedynym utrudnieniem jest to, że użytkując pochłaniacz, należy systematycznie wymieniać filtry, ponieważ węgiel aktywny zużywa się i taki filtr jest bezużyteczny. Pochłaniacz to rozwiązanie polecane również w budynkach z kanałami zbiorczymi.

W nowych domach najlepiej więc przewidzieć dwa niezależne kanały wywiewne – jeden do wentylacji naturalnej, drugi do podłączenia okapu. W przeciwnym wypadku można zastosować jedynie okap o obiegu zamkniętym.
Dobrze funkcjonująca wentylacja w kuchni jest równie ważna jak sprawna chłodziarka czy dobrze działająca płyta grzewcza. To od niej bowiem zależy, jakim powietrzem będziemy oddychać, wpływa ona też na jego czystość i poziom wilgotności.